แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้สอน

นางสาวพัชรินทร์ คชลัย

ครู
หัวหน้าแผนกวิชา

นายจักรพันธ์ มีดี

ครูผู้ช่วย

นายไพศาล พู่เจริญ

พนักงานราชการ (ครู)

นายยศกร บุญทา

ครูพิเศษสอน

Scroll to Top