ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

       ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

Scroll to Top