ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิชาเอกการบัญชี)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 ดำเนินการรับสมัคร คักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและอัตราจ้างที่เปิดรับสมัคร

      1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน (วิชาเอกบัญชี)
         จำนวน 1 อัตรา
         เงินเดือน 10,800 บาท
         ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         (1) ได้รับปริญาตรี การบัญชี
         (2) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Scroll to Top