ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

       นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ช่องทางเพิ่มเติม

Scroll to Top