2 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ […]

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVER Together Againist Corruption)

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจร

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVER Together Againist Corruption) Read More »

Scroll to Top