1 มิถุนายน 2023

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสพการณ์ว […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี Read More »

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รับสมัครคัดเล

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 Read More »

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศาสอน และพนักงานขับรถ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศาสอน และพนักงานขับรถ Read More »

Scroll to Top