13 มีนาคม 2023

เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ […]

เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 Read More »

พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดประชุม วิชาการองค์การนักวิชาช

พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประกาศ กำหนดการ ป

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร Read More »

Scroll to Top