Previous slide
Next slide
“มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล”

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวสารรับสมัครงาน

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉ...

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประกาศ กำหนดการ ป...

รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอน...

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 256...

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 256...

รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 256...
Scroll to Top