Previous
Next
“มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัมนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล”

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง        อ … ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง Read More » ...

กิจกรรมวิทยาลัย

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสา … โครงการถวายเทียนพรรษา ...

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวั … กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ...

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix … โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ...

วารสาร

ข่าวสารรับสมัครงาน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลิอกบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห … ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Read More » ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง … ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Read More » ...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว        ด้ … ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Read More » ...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพ … ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู Read More » ...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบคัดสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 … ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบคัดสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง Read More ...

ประกาศเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำ … ประกาศเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Read ...

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉ … ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี Read More » ...

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รับสมัครคัดเล … รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีกำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 Read More » ...

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประกาศ กำหนดการ ป … กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร Read More » ...

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย … ...

รายงานงบทดลอง

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือน สิงหาคม 2566 Read ...

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566 Read ...

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือน มิถุนายน 2566 Read ...

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2566 Read ...

แกลลอรี่

เกี่ยวกับวิทยาลัย

รับข่าวสาร

Scroll to Top