ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปวีณา พิตพงษ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่ายงานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :