ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ เครือณรงค์สันติ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :