ชื่อ - นามสกุล :นางน้ำฝน โพธิ์ตาด
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :