ชื่อ - นามสกุล :นายณัฎฐ์ฐากร ขุมทรัพย์แดงโต
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :