ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันทพร เตชะทัต
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :