ชื่อ - นามสกุล :นายปกรณ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคาร
กลุ่ม / แผนก : แผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน