ชื่อ - นามสกุล :นายชูศักดิ์ สวาสุ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน