ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :086-253826
Email :Weena014@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์