ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :087-877669
Email :Sasirat@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :