ชื่อ - นามสกุล :นายพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :064-226-91
Email :Peerawit3631@gmail. com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :