ชื่อ - นามสกุล :นายอาคม ครูกลาง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :085-117146
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคาร
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :