ชื่อ - นามสกุล :นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :095-605683
Email :marshero.ps@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :