ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรทิพย์ คนรู้
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :084-790712
Email :Surin000@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :