ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิท ชามะลิ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :089-949236
Email :Chamalipic@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร