ชื่อ - นามสกุล :นายชัยโรจน์ เกียรติคุณสิริ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :