ชื่อ - นามสกุล :นายสุริชัย แก้วเอก
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :089-624972
Email :Naiwantoon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคาร
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนประจำสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง