ชื่อ - นามสกุล :นายธเณศ ธนะฐี
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :098-236197
Email :Kruart2530electricalpower@gmai
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :