ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :083-022904
Email :kasarust@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :