ชื่อ - นามสกุล :นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Telephone :098-095539
Email :Kid0854794511@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน