อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

บริจาคโลหิต

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30น. )
สภากาชาดมารับบริจาคเลือดที่วิทยาลัย 
เข้าชม 1525  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561