[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 26 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link ที่เกี่ยวข้อง

วีดีโองานคืนสู่เหย้า
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติวิทยาลัย  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
      วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ราชพัสดุระหว่างกิโลเมตร ๑๗๙ – ๑๘๑  ตรงข้ามหมู่บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินบริเวณนี้อยู่ในความดูแลของโรงงานที่๕กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการกองทัพบกโดยนายอำเภอปากช่อง (นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์)    และศึกษาธิการอำเภอปากช่อง  (นายประจักษ์  คำมา)  ได้ขอใช้ที่ดินบริเวณหน้ากองทัพบก   ๒๑๑ ไร่  และได้แบ่งให้วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง  ๑๐๐ ไร่ จึงได้ทำหนังสือขอใช้ที่ดินตามสายงานตามลำดับจากโรงงานที่  ๕ กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  กรมพลาธิการทหารบก  อยู่ที่อำเภอปากช่อง  ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่โดย พันตรีธงชัย จิตมั่น  ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบก พันเอกปราโมทย์  บุญเลิศ (หัวหน้าโรงงานที่ ๕)  ได้ลงนามให้ความเห็นชอบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่  ๒๑  (พล.ต.ธมวุธ  กองจันดี) เสนอแม่ทัพภาคที่  ๓  (พล.ท.เรวัต บุญทับ) ลงนามให้ความเห็นชอบในการใช้สถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ ซึ่งในการประสานงานดำเนินการในช่วงนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านกำนัน  กฤษฎา เลิศฤทธิ์ศิริกุล  กำนันตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว เป็นอย่างดียิ่งเมื่อการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เสนอถึงกองทัพบกก็ได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานโดย พ.อ.(พิเศษ) ชาติธนู วิริระวัฒน์  เสนาธิการฝ่ายยุทธโยธากองทัพบก  ได้ดำเนินการให้ ซึ่งกองทัพบกให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้สถานที่บริเวณนี้  เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งลงนามให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้สถานที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน ๒๕๔๑ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกสำเภา ชูศรี) จากนั้นเรื่องการขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จึงได้เสนอผ่านราชพัสดุจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อจังหวัดพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และลงนามให้ความเห็นชอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด   รักษาการแทนผู้ว่าราชการ       จังหวัดนครราชสีมา (นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์) เมื่อวันที่   ๑๒  กันยายน ๒๕๔๑ และเสนอเรื่องไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบเป็นลำดับสุดท้าย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ          ทัศนียา   รัตนเศรษฐ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา   ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่องอย่างดียิ่ง ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา   เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวของวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ในระยะแรก และยังเป็นวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการดำเนินการเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ นายอัมพร ภักดีชาติ ที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษา  ในการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่องเป็นอย่างดียิ่ง ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๑  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช   รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามประกาศจัดตั้ง  โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง”
         
ขนาดที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๗๙ -  ๑๘๑  ตรงข้ามหมู่บ้านท่างอย หมู่  ๑๓  ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินบริเวณนี้  เดิมอยู่ในความดูแลของโรงงานที่ ๕  กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก  ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๑  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช  รังสิตพล)  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง   ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง” และเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน) บนเนื้อที่  ๑๐๐  ไร่  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๘๘๑  หมู่  ๑๓  ถนนมิตรภาพ     ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์        ๐๔๔-๓๙๐๐๙๖  โทรสาร  ๐๔๔-๓๙๐๑๐๙ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Korat๐๗
 
                   ทิศเหนือ                    (หน้าวิทยาลัย) ชุมชนหมู่บ้านท่างอย
                   ทิศตะวันออก              ติดชุมชนโนนป่าติ้ว
                   ทิศใต้                       ติดถนนเลี่ยงเมืองสายบายพาส
                   ทิศตะวันตก                ติดกรมสรรพาวุธ  คลังแสง