• พิธีไหว้ครูและประดิษฐานหลวงพ่อรอด ประจำปีการศึกษา 2560

    พิธีไหว้ครูและประดิษฐานหลวงพ่อรอด ประจำปีการศึกษา 2560